Suïcidaal gedrag

De term suïcidaal gedrag verwijst naar het geheel aan gedachten, voorbereidingshandelingen en pogingen die een zekere intentie uitdrukken om zichzelf te doden.

Concreter gezegd spreken we van suïcidaal gedrag als iemand:

  • gedachten heeft over zelfdoding en/of;
  • de intentie heeft zichzelf te doden en/of;
  • bezig is met het voorbereiden van zelfdoding en/of;
  • een poging doet om zichzelf te doden.

Suïcidaal gedrag bestaat dus niet alleen uit handelingen maar ook uit gedachten en gevoelens. Dat kunnen ook zich opdringende, verontrustende beelden zijn van manieren om zichzelf te doden.

Ook in mijn praktijk krijg ik behoorlijk wat mensen die op de een of andere manier last hebben van suïcidaal gedrag. Als je de cijfers bekijkt dan is dat ook niet verwonderlijk. In 2023 zijn er alleen in Nederland al 1885 mensen uit het leven gestapt, dat zijn gemiddeld 5 mensen per dag. De drie meest genoemde doorslaggevende factoren waren psychische problemen, sociale relaties en ervaren problemen in de zorg. De impact van sommige factoren kwam soms sterker naar voren in een specifieke groep, zoals pesten onder jonge vrouwen en verslaving onder jonge mannen en mannen van middelbare leeftijd. 

Bron: https://www.113.nl/actueel/suicidecijfers-2023

In 2020 ben ik mijn zoon verloren t.g.v. zelfdoding en sindsdien trek ik deze problematiek aan als een magneet en heb ik al heel wat mensen met suïcidaal gedrag in behandeling gehad. Een vriendin vroeg mij of ik dit zelf wel aankan? Ik antwoordde dat ik er goed in ben en dat deze mensen wellicht daarom op mijn pad komen. Het heeft me echter wel aan het denken gezet. Moet ik alles doen waar ik goed in ben? Want ik merk dat deze problematiek me de laatste tijd steeds meer energie kost en dat ik er tegenop begin te zien. Sterker nog, ik loop erop leeg en dat is niet dienend voor mijn cliënten en mezelf.

Daarom heb ik besloten dat ik geen nieuwe cliënten met suïcidaal gedrag (of cliënten die een dierbare hebben verloren door zelfdoding) zal aannemen. Gelukkig zijn er genoeg therapeuten te vinden die dit wel doen en kan ik hier naar doorverwijzen.

Mijn eerste advies is sowieso om eens een kijkje te nemen op https://www.113.nl.