Wellicht bent u als huisarts, arbo-arts, fysiotherapeut of een andere zorgprofessional voor iemand uit uw praktijk op zoek naar psychische hulpverlening. Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Mijn manier van werken is no-nonsense, met humor, praktisch en vanuit een stevige psychologische basis. Ik werk evidence-based én vanuit mijn intuïtie. Daar ligt mijn kracht.

Voor patiënten met behoefte aan psychische zorg is het vaak moeilijk om de juiste hulp in te schakelen: de problematiek is in de regel niet zwaar genoeg voor verwijzing naar een psycholoog of psychiater en bovendien zijn de wachtlijsten daar enorm. Vaak wil de patiënt dit zelf ook niet. Als huisarts of POH-GGZ heeft u vaak onvoldoende tijd en/of vakkennis om de patiënt adequaat te kunnen helpen. In zulke gevallen biedt psychosociale therapie uitkomst als welkome aanvulling op de reguliere psychische zorg. Ik behandel dus ook cliënten die op de wachtlijst staan bij de GGZ en niet kunnen wachten tot de daar aan de beurt zijn.

Specialismes

- EMDR: trauma, fobie, faalangst, stressklachten, gevoelens van woede en wraak en bij een negatief zelfbeeld

- Systemisch coachen: familie -en organisatie dynamieken en traumaopstellingen

INDICATIE 

Therapie in Breda is een onderdeel van Stichting Psychosociaal Welzijn en biedt hulp bij psychosociale problemen, psychosomatiek, milde psychopathologische problematiek, relationele problemen of bij een combinatie daarvan. Hierbij kunt u denken aan:

  • Werkstress, burnout, surmenage, depressiviteit, SOLK (ALK)
  • Verwerkingsproblemen: trauma, ziekte/handicap, rouwverwerking, echtscheiding etc.
  • Gebrek aan zelfvertrouwen en weerbaarheid, eenzaamheid, identiteit, zingeving
  • Relatieproblemen, problemen tussen ouders en kinderen, opvoedingsvragen

CONTRA INDICATIE

De praktijk biedt geen hulp bij budgettering, ernstige verslavingsproblematiek, suïcidaalgedrag, crisishulp of bij acute psychiatrische problematiek.

DIAGNOSE EN TERUGRAPPORTAGE

Indien er sprake is van een verwijzing krijgt u na het intakegesprek schriftelijk bericht over het vervolg. Na de beëindiging van de hulpverlening wordt eveneens schriftelijk teruggerapporteerd. Dit op voorwaarde dat de cliënt hier schriftelijk mee instemt.

Ook zonder doorverwijzing zal ik ten alle tijden mijn cliënt motiveren om te mogen rapporteren naar diens huisarts. 

WERKWIJZE

Tijdens het intakegesprek met de cliënt worden de klachten en doelstellingen besproken en maak ik afspraken over de voortgang van het traject. Meestal zijn 5 tot 10 sessies voldoende, maar soms is een probleem zo diepgeworteld dat een langer traject nodig is. De cliënt krijgt huiswerkopdrachten en oefeningen mee die het proces ondersteunen.

Als psychosociaal therapeut ben ik bekend met de DSM V en verwijs ik altijd terug naar de huisarts als er een vermoeden bestaat dat het probleem (psycho)pathologisch is. Intercollegiaal overleg met de huis- of bedrijfsarts is mogelijk na schriftelijke toestemming van de cliënt.

Vergoeding zorgverzekering

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG) en de RCBZ. Individuele therapie wordt daarom vanuit de aanvullende verzekering bij een groot aantal verzekeraars deels vergoed, relatietherapie alleen bij CZ.

AGB code praktijk: 90092845
AGB code zorgverlener: 90035042
De NFG: registratienummer 9317
RBCZ: Licentienummer 230299R