Onze therapeut werkt geheel op vrijwillige basis. De opbrengsten van de door haar uitgevoerde werkzaamheden komen volledig ten gunste van de stichting.

 

Tarieven per 1 Januari 2024

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek van 30 minuten is gratis (kan ook online).

Als je een Bredapas (en geldig legitimatiebewijs) kunt overleggen is het tarief in overleg.

  • Een consult kost € 87,50 (60 minuten)
  • Een gezamenlijk consult kost € 130,00 (90 minuten)
  • Een online consult kost € 82,50 (60 minuten) (EMDR kan ook online)

Facturen dienen ter plaatse per pin voldaan te worden. De factuur wordt per email nagestuurd als pdf, zodat deze ingediend kan worden bij de zorgverzekering.

Facturen van online consulten dienen aan het eind van het gesprek via een betaalverzoek betaald te worden. De factuur wordt per email nagestuurd als pdf, zodat deze ingediend kan worden bij de zorgverzekering.

 

Vergoeding via zorgverzekeraar 
Het is raadzaam vooraf bij je zorgverzekeraar na te vragen of je voor vergoeding in aanmerking komt. Dit is bij de meeste zorgverzekeraars het geval als je aanvullend verzekerd bent. Individuele Psychosociale therapie valt onder Complementaire en aanvullende zorg. Kijk ook op de site van de NFG voor informatie over vergoedingen. Het verplichte eigen risico is hierop niet van toepassing. Voor psychosociale therapie heb je geen verwijzing nodig. Ook met verwijzing kan geen vergoeding vanuit de basisverzekering plaatsvinden. Relatietherapie wordt vooralsnog alleen vergoed bij de CZ.

De stichting is vrij van BTW.

 

Vergoedingen via werkgever:
Werkgevers zijn vaak bereid om consulten te vergoeden indien de gesprekken betrekking hebben op persoonlijke ontwikkeling en functioneren en/of ter voorkoming van ziekteverzuim.